Negyedszázados hagyomány

Komoly mérföldkőhöz érkezett az Országos Polgárőr Szövetség történelme azzal, hogy immár huszonötödik alkalommal rendezték meg az Országos Polgárőr Napot. Méghozzá nem is akárhol, mint a festői látképet nyújtó balatonföldvári Magasparton.

A több ezer ünneplő polgárőrt először Holovits Huba, Balatonföldvár polgármestere köszöntötte, aki elmondta, hogy a biztonság iránti vágy illetve igény emberi, közösségi és társadalmi kérdés. Ez az igény határozza meg az embert, a közösséget, így Balatonföldvár lakosságát is. Ennek kapcsán beszélt a Rendőrség és a Polgárőrség munkájáról, majd hozzátette: Nagyon nagy köszönet illeti meg a polgárőröket, akik a bűnmegelőzés terén dolgoznak. Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke is köszöntötte a rendezvényen megjelent polgárőröket. Elmondta, hogy más települések polgármestereivel beszélgetve több alkalommal is szóba került a közbiztonság fontossága, és megállapodtak abban is, hogy a polgárőrök munkája nélkül a közbiztonság nem teljesíthető. „Nem tudom elégszer megköszönni magam, illetve valamennyi magyar polgár nevében az önök munkáját.” Szita Károly örömének adott hangot, hogy egyre több a fiatal polgárőr, és biztatott mindenkit, hogy jöjjön és segítse a közbiztonságot.

Ezután dr. Túrós András lépett mikrofonhoz, aki egy rövid múltidézés kapcsán elmondta, hogy negyedszázaddal ezelőtt 1994-ben Törökszentmiklóson volt az első Országos Polgárőr Nap, s azután minden évben több ezer polgárőr váltakozó helyszínen ünnepelt és tett hitet az ország illetve a bűnmegelőzés mellett. – A mai 25. Országos Polgárőr Nap mindenben eltér a korábbiaktól – mondta az OPSZ elnöke. – Megváltozott környezetben működik a Polgárőrség. Először is a Polgárőrség védőszentjévé választotta Szent László Árpád-házi királyt, akinek munkássága, üzenetei, a biztonság és a rend érdekében hozott döntései ma is példaként szolgálnak. A mai Polgárőr Nap abban is más, mint a korábbiak, hogy a Polgárőrségnek olyan stratégiai partnerei vannak, amelyekről huszonöt évvel ezelőtt elődeink álmodni sem mertek. Mint például Magyarország Kormánya, a Belügyminisztérium, a Rendőrség, a Katasztrófavédelem, és sorolhatnám tovább a többi rendészeti és katonai szervezetet is.

Dr. Túrós András elmondta azt is, hogy a mostani Országos Polgárőr Nap idén olyan időszakra esett, amikor a Polgárőrség fejlődésének egy korszaka lezárult. Példaként hozta fel, hogy megújult a jogi környezet, korszerűsödött a polgárőroktatás, megtörtént a gépjárműpark fiatalítása, állandósult az évi 9 millió polgárőr szolgálati óra, de nem szabad elfeledkezni a különböző szakmai programok sikerességéről sem. – Mindezek után büszkén hirdethetem – folytatta dr. Túrós András – hogy a Polgárőrség megőrizte és továbbfejlesztette identitását, egységét, szakmai arculatát, illetve hogy a Polgárőrség nagyon jó hatással van az ország stabilitására, közbiztonságára. – Emellett még beszélt arról is, hogy a lakosság a politikusok, a Rendőrség, a különböző rendészeti szervek és az Önkormányzatok szükségesnek tartják a Polgárőrség létezését, működését. Végezetül kinyilvánította: Ahhoz, hogy a Polgárőrség egy újabb stabil működési szakaszába lépjen, szükség van arra, hogy Magyarország Kormánya és Belügyminisztériuma továbbra is KIEMELTEN támogassa a Polgárőrséget.
Dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány miközben megköszönte a polgárőrök áldozatos munkáját, ismertette, hogy a polgárőrök milyen módon segítették illetve segítik a rendőrség munkáját. Példaként hozta fel a 2018-as esztendőt, amikor 64 ezer esetben több mint 114 ezer polgárőr 550 ezernél több szolgálati órát teljesített a rendőrökkel közösen. Az országos főkapitány szerint ez azt mutatja, hogy több mint 300 rendőr teljes évi munkaidejét dolgozták le ingyen a polgárőrök.

Emellett dr. Balogh János elmondta még, hogy 2018-ban kicsit több mint 186 ezer ismert bűncselekmény történt Magyarországon, ami 2010-hez mérten 44 százalékos csökkenést jelent. Az országos főkapitány felhívta a figyelmet a közlekedési balesetek számának emelkedésére és a közlekedési morál rohamos hanyatlására is, aminek következtében kénytelenek volta változtatni a közlekedésrendészet ellenőrzési szokásain, taktikáján. A főkapitány kinyilvánította, hogy továbbra is számít a polgárőrök munkájára, melynek nyomatékaként idén átadnak ezer darab EDR rádiót, több mint 110 szolgálati autót, valamint kismotorokat, kerékpárokat és még számtalan, a működést elősegítő eszközt.
Az ünnepi beszédeket az ifjú polgárőrök ünnepélyes fogadalomtétele követte melyhez főtisztelendő Mihályi Jeromos OSB Perjel atya, a Tihanyi Bencés Rend lelkésze mondott szívhez szóló beszédet majd áldotta meg a polgárőröket.

Az ünnepélyes percek után Balatonföldváron a pihenés és a szórakozás kapott teret. A színpadon különböző kulturális és szórakoztató programok zajlottak, volt kutyás, motoros és lovas bemutató, zene, tánc, vásár, miközben nagyon sokan – kihasználva a szervezők adta lehetőséget – fürödtek a magyar tenger kifejezetten kellemes hőmérsékletű vízében.
A központi ünnepség, a díjátadások, az ifjú polgárőrök fogadalomtétele zökkenőmentesen és polgárőrhöz méltóan zajlott, végül is a polgárőrök egy remek délutánt tölthettek a Balaton partján.

Országos Polgárőr Szövetség