Iskolai bűnmegelőzés – Stadler Mihály szenior alezredes 

Visszatért, és jól tette. Hét év eredményes munkájáért vehetett át elismerést Töreki Sándor vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettestől Stadler Mihály szenior alezredes, az Ózdi Rendőrkapitányság főtisztje. Leendő kőművesek, asztalosok, cukrászok, szakácsok és pincérek gondjaival foglalkozik.

– Belügyminisztériumi megkeresésre mondtam igent a visszafoglalkoztatásra 2013-ban, úgy érezve, van bennem kiaknázatlan energia – mondta az alezredes, aki április 24-én a rendőrség napján kapott elismerést az év iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tisztje kategóriában. – Egy leendő építőipari szakmunkásokat és vendéglátóipari dolgozókat oktató szakképző iskolában kezdtem meg a munkát iskolai bűnmegelőzési tanácsadóként. Megismertem és beépítettem előadásaimba a rendőrség Ellen-szer elnevezésű prevenciós programját, ami a kamaszok kritikus periódusában nyújt segítséget, ad fogódzót az életkoruk és egyéb sajátosságaik miatt könnyebben sérülő fiataloknak. Ez a program egyszerre koncentrál a fiatalok áldozattá és bűnelkövetővé válásának megakadályozására, hiszen mindkét szerepkör egyértelműen vesztessé tenné őket már középiskolás korukban. Meg kell mondjam: a közös munka elején csak tűzoltást tudtam végezni, komoly erőfeszítést igényelt a legégetőbb gondok felszámolása. Szolgálatba lépésem előtt különösen az egyik intézményben uralkodtak nemkívánatos állapotok: verekedések, lopások miatt szinte naponta jöttek ki járőrök az iskolához. Fokozatosan sikerült kialakítani a rendet, ezután már lehetőség nyílt előre felépített, tematizált foglalkozások megtartására is. A beszélgetések széles skálán mozognak: foglalkozunk a drogokkal kapcsolatos bűncselekményekkel, a bántalmazással, a rongálással és büntetőjogi következményeivel, a családon belüli erőszak kérdésével, de például a graffitik hatósági elbírálásával is, így kialakítva azt a tudatosságot, hogy gyerekként sem kötelező mindent eltűrni, ám egyben rámutatva a felelősségre is. A tanulók megkedvelték ezeket az ismeret­átadó, de nem számonkérő tan­órákat. Megnyíltak, beszéltek gondjaikról, rendőrként hiteles válaszadónak tekintenek.

Dr. Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes az iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó Tiszt programban nyújtott kimagasló teljesítményéért az Év iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tisztje díjban részesítette Stadler Mihály r. alezredest, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság Ózdi Rendőrkapitányság szenior állományú iskolai bűnmegelőzési tanácsadóját.

Stadler Mihály a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Ózdi járásának, járási koordinátora, aki szabadidejében segíti a járásban lévő polgárőr egyesület működését.

Forrás, fotó: Zsaru Magazin, B.A.Z.-MRFK