Elismerés és köszönet a polgárőröknek

Tisztelt Polgárőr Társaim!

Az országban kialakult járványveszély megelőzésében és a fertőzés terjedésének lassításában az információim szerint, több mint 30 ezer polgárőr vesz részt.
A hozzám beérkezett információk, tájékoztatók és jelentések szerint az egész országban a polgárőrök felelősséggel és hallatlan aktivitással vesznek részt ebben a rendkívüli és nem mindennapi munkában.
A polgárőrök ismét hétköznapi hősökké válnak!
Mindezekre tekintettel szeretnék köszönetet mondani a helytállásért és a fegyelmezett magatartásért. Biztos vagyok benne, hogy ezért a különös munkáért hálásak lesznek az emberek, a települések és végső soron az egész ország.

Egyben szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2020. március 26-án a Belügyminisztérium 15 ezer darab védőmaszkot biztosít a polgárőrök részére, amit a héten eljuttatunk a megyei szövetségeken keresztül az egyesületekhez. Továbbá beszerzés alatt van 3 ezer darab védőmaszk és tárgyalásokat folytatunk különböző beszállítókkal a kesztyűk, a kézfertőtlenítők beszerzésével kapcsolatban.

Még egyszer tiszta szívből köszönöm ezt a veszélyektől sem mentes polgárőr tevékenységet, amelyet tapasztalhatunk országszerte.
A Polgárőrség ismét jól vizsgázott és példát mutat önzetlenségből, elhívatottságból.

Budapest, 2020. március 25.

Tisztelettel:
Dr. Túrós András sk.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnökének 7. sz. körlevele a koronavírus megelőzésével kapcsolatban

Az Országos Rendőrfőkapitány egyetértésével kiadom az alábbi körlevelet.

Megjelent a Kormány kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelete. A rendeletben foglaltakra figyelemmel – az OPSZ Operatív Törzs javaslatára – a következőkre hívom fel a polgárőrök figyelmét:

 • Az elrendelt kijárási korlátozás a Polgárőrség jelenleg kialakult szolgálati tevékenységét közvetlenül nem érinti. A polgárőrök szolgálatellátása a gyakorlatnak megfelelően folytatható figyelemmel a korábbi körlevelekben meghatározottak szerint.
 • A Polgárőrség a karitatív tevékenységét a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet 4. §. (1), (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel végezheti. Ide tartozik különösen az idősek segítése, a részükre történő bevásárlás, gyógyszerellátásuk, esetleges házkörüli munkák elvégzése.
 • A polgárőrök közterületi szolgálata is a járványveszély eddigi ideje alatt kialakult gyakorlatnak megfelelően folytatható a saját és mások személyének védelmére figyelemmel. A közterületi szolgálat elsősorban a jogsértések megelőzését, a lakosság biztonságérzetét és megnyugtatását kell, hogy szolgálja. A rendőrséggel egyeztetett közterületeken teljesítsenek elsősorban szolgálatot a polgárőrök. Felkérésére biztosítsanak járőrtársi szolgálatot, és az önkormányzat felkérésére végezzenek karitatív tevékenységet.
 • A Polgárőrség 65 éven felüli tagjai, akik jelen időszakban nem teljesíthetnek szolgálatot ők a kormányrendeletben meghatározottak szerint alapos indokkal jelenhetnek meg a közterületeken. Alapos indok többek között a munkavégzés, szolgáltatások igénybevétele, így az élelmiszerboltokban, patikákban, piacokon és drogériákban történő vásárlás, de a 65 év felettiek csak 9 és 12 óra között látogathatják ezeket a helyeket – mások viszont ebben az időszakban nem.
 • A kijárási korlátozás Magyarország egész területére vonatkozik március 28. és április 11. között, ebben az időszakban csak alapos indokkal lehet elhagyni a lakóhelyeket.
 • A rendeletben megjelent továbbiak:
  • nyilvános helyeken másfél méteres távolságot kell tartani;
  • a kijárást lehetővé tévő alapos okok között van, hogy a gyerekeket be lehet vinni az iskolák ügyeleteire, ahol öt fős csoportokban vigyáznak rájuk;
  • az önkormányzatok is kijelöltek ilyen célra óvodákat, ezekhez is ki lehet menni a lakásból;
  • ki lehet menni a szabadba, csak tartsanak egymás között távolságot.

Tisztelettel kérem polgárőr társaimat a körlevélben foglaltak betartására!
Budapest, 2020. március 27.
Tisztelettel:

Dr. Túrós András sk.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnökének 6. sz. körlevele a koronavírus megelőzésével kapcsolatban

Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban OPSZ) Operatív Törzse folyamatosan figyelemmel kíséri az országban a koronavírus terjedésével kapcsolatos járványhelyzetet.

Ugyancsak figyelemmel kíséri a polgárőrök szolgálatát. Folyamatosan tájékozódik a polgárőrök helyzetéről. A védőeszközök beszerzésére a szükséges előkészületeket megtette.

A kiadott 1-5 OPSZ Elnöki körlevelemet az alábbiakkal egészítem ki:

 1. A megyei szövetségek, egyesületek a jövőben a tervezett oktatásokat halasszák el a járványveszély megszűnéséig. Törekedjenek a higiénés feltételek mellett az állomány eligazítása során átadni a fontos információkat a polgárőröknek.
 2. A megyei szövetségek elnökei az OPSZ Operatív Törzset szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy a polgárőr egyesületeknél a veszélyhelyzet elhárításában, megelőzésében hetente milyen feladattal, mennyi polgárőr vett részt. A végrehajtott heti szolgálati feladatokról tájékoztassák (mobilon, emailen, stb.) az OPSZ Operatív Törzs vezetőjét.
 3. Kérem, hogy a megyei szövetségek, egyesületek a polgárőrök egészségének megóvása érdekében a szolgálatos polgárőrök figyelmét hívják fel a higiénés szabályok fokozott betartására. Hívják fel a polgárőrök figyelmét, hogy milyen módszerrel hajtsák végre a karitatív feladatokat (pl. érintkezésbe ne kerüljenek az idősekkel, ne menjenek közel, a szükséges védőeszközöket használják, alkalmazzák). Minden polgárőr figyeljen többek között a kézmosásra, a szájmaszkok napi fertőtlenítő mosására, a szolgálatban használt ruházat mosására, valamint a hajmosásra is hívják fel a polgárőrök figyelmét a szolgálatra történő eligazítás során.

Az OPSZ Elnökének 1 — 5 – számú Körlevele továbbra is hatályban marad.

Dr. Túrós András s.k.

Budapest, 2020. március 25.

Létrejött az OPSZ Operatív Törzse

Az OPSZ Elnökének intézkedése
A kialakult koronavírus járványveszélyre tekintettel, figyelemmel a Kormány, a rendészeti szervek és az önkormányzatok intézkedéseire létrehozom:
az OPSZ OPERATÍV TÖRZSÉT.

Az OPSZ Operatív Törzs vezetője: Dr. Endrődi István OPSZ gazdasági igazgatója
Titkár: Ikladi Endre OPSZ hírfőnök
Tagjai:

 • Kardos Pál OPSZ katasztrófavédelmi alelnök
 • Szabó Zoltán OPSZ szakmai alelnök
 • Horváth Róbert OPSZ ifjúsági, sport és karitatív alelnök
 • Cseh László Baranya MPSZ elnök
 • Csonka Nándor OPSZ sajtófőnök

Az OPSZ Operatív Törzs segítője, felügyelője: Dr. Sárközi Ferenc OPSZ főigazgatója
Az OPSZ Operatív Törzs e-mail elérhetősége: endrodi.istvan@opsz.hu Az OPSZ Operatív Törzs feladatai:

 • Figyelemmel kíséri az országban a koronavírus terjedésével kapcsolatos járvány helyzetet.
 • Folyamatosan tájékozódik a Kormány, illetve az országos Operatív Törzs döntéseiről, javaslatairól, azokat a munkájában, az OPSZ Elnöke által kiadásra kerülő intézkedésekben érvényesíti.
 • Összehangolja a Megyei Polgárőr Szövetségek járványveszély elhárításával és védekezésével kapcsolatos tevékenységét.
 • Folyamatosan tájékozódik a polgárőrök egészségi állapotáról, különös tekintettel a 70 év feletti polgárőrök helyzetéről. A polgárőrök részére az egészségük megóvása érdekében megelőző higiénés ajánlatokat, javaslatokat tesz szórólapokon és a honlapokon.
 • A védőeszközök beszerzése érdekében felkutatja azokat a cégeket, amelyek a védekezéshez szükséges eszközöket – maszkokat, kesztyűket, fertőtlenítőszereket – értékesítenek, gyártanak. A cégekkel kapcsolatba lép, tárgyalást folytat a kedvező beszerzést és az ellátást illetően árajánlatokat kér be.
 • Kezdeményezi és szorgalmazza az önkormányzatoknál a szolgálatos polgárőrök védőeszközökkel való ellátását, és ennek érdekében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) titkárságával az OPSZ önkormányzati elnökhelyettesén keresztül kapcsolatot tart.
 • Az OPSZ honlapján és az OPSZ Facebook oldalán napi rendszerességgel tájékoztatja a polgárőröket a kialakult veszélyhelyzetről és a megtett intézkedésekről.
 • Az OPSZ gazdasági elnökhelyettesével egyetértésbe tekintsék át az OPSZ 2020. évi költségvetését és tegyenek javaslatot a veszélyhelyzetből adódó többlet költségek átcsoportosítására.
 • Az OPSZ Operatív Törzsének a vezetője a Megyei Polgárőr Szövetségek elnökeitől a járvány helyzettel kapcsolatos polgárőr tevekénységről szükség szerint információkat és adatokat kérhet be.

Az OPSZ Operatív Törzs szükség szerint ülésezzen, amennyiben a feltételek adottak, – elektronikusan, telefonon vagy egyéb formában tartsák meg az ülésüket.
Az OPSZ Elnökének az előzetes engedélyével rendszeresen tegyen jelentést az országos Operatív Törzs e-mail címére: koronavirus@bm.gov.hu Az OPSZ Operatív Törzse az OPSZ Elnökének közvetlen irányítása alatt működik.
Az OPSZ Operatív Törzs az OPSZ Elnökének döntéselőkészítő, segítő szerve.
Az OPSZ Operatív Törzs vezetője javaslatáról és a beszerzett információkról, elemzésekről folyamatosan tájékoztassa az OPSZ Elnökét.

Budapest, 2020. március 23.

Tisztelettel:
Dr. Túrós András sk.

 

Az Országos Polgárőr Szövetség elnökének 5. sz. körlevele a koronavírus megelőzésével kapcsolatban

A Kormány által működtetett Operatív Törzs tájékoztatóira, állásfoglalásaira és az OPSZ elnökéhez beérkezett tisztségviselői javaslatokra, valamint a Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgatójának kérésére figyelemmel a polgárőreink és családtagjainak megóvása és a polgárőr szolgálat folyamatos fenntartásának biztosítása érdekében a kiadott 4. számú körlevelem 3. pontjában foglaltakat az alábbiakkal egészítem ki:

 1. A polgárőrök („A rendészeti szervek speciális terhelése miatt az egyesületek törekedjenek a folyamatos és rendszeres közterületi szolgálat szervezésére, ellátására”) a közterületi szolgálat ellátása során, a helyi rendőri szervek felkérésére működjenek együtt a hatóságilag karanténba zárt személyek ellenőrzésében. A felkérés alapján szervezett ellenőrzéseket rendőr-polgárőr közös szolgálatban hajtsák végre.
 2. Figyelemmel a Kormány újabb korlátozó rendelkezéseire, így különösen az üzletek, vendéglátóhelyek nyitvatartásinak korlátozására, indokoltnak tartom a közterületi szolgálat fokozását. Kérem, hogy a polgárőrök növeljék a közterületi szolgálatok számát és idejét, illetve, ahol lehetséges biztosítsák folytonosságát.
 3. Az OPSZ Elnökének 1. 2. és 3. számú körlevelében foglaltak továbbra is hatályban maradnak.
 4. Az OPSZ Elnökének 4. számú körlevelében foglaltak az 5. számú körlevélben szereplő pontosításokkal maradnak hatályban.

Budapest, 2020. március 17.

Tisztelettel:
Dr. Túrós András s.k.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnökének 4. sz. körlevele a koronavírus megelőzésével kapcsolatban

A Kormány által működtetett Operatív Törzs tájékoztatóit, állásfoglalásait figyelembe véve – az OPSZ elnökéhez beérkezett tisztségviselői javaslatokra is figyelemmel – polgárőreink és családtagjaik egészségének megóvása és a polgárőr szolgálat folyamatos fenntartásának biztosítása érdekében az alábbiak szerint intézkedem.
Ebben a rendkívül veszélyes koronavírus okozta járványhelyzetben a legfontosabb a polgárőreink és a polgárőrök családtagjainak az egészsége és a biztonsága, különös tekintettel arra, hogy a polgárőröknek igen jelentős része veszélyeztetett életkorban van. Ezért arra kérem a polgárőröket, hogy az ajánlott egészségügyi rendszabályokat körültekintően tartsák be. Ilyen főbb, egyszerű, megelőző, védekező szabályok, követelmények, amelyeket indokolt betartani a következők:

 • Alapos, gyakori rendszeres folyékonyszappanos meleg vizes, fertőtlenítőszeres kézmosás
 • A kézfogás, ölelés, puszilkodás elhagyása
 • A tömegek kerülése
 • Gyakori szellőztetés
 • Ha lázas, náthás, köhög, ne vállaljon polgárőr szolgálatot
 • Papírzsebkendőbe köhögjen, majd dobja a hulladékgyűjtőbe.
 • A 65 év feletti polgárőreinket lehetőleg ne küldjék szolgálatba, amennyiben szükséges, akkor olyan területekre vezényeljék, ahol emberekkel minimális az érintkezés lehetősége (külterületekre, települések peremrészeire, perifériáira).
 • A rendészeti szervek speciális terhelése miatt az egyesületek törekedjenek a folyamatos és rendszeres közterületi szolgálat szervezésére, ellátására.
 • A veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatosan a helyi önkormányzatok és a helyi, területi Védelmi Bizottságok felkéréseit mérlegeljék, és amennyiben azok nem jelentenek a polgárőrökre közvetlen egészségügyi veszélyt, és az önkormányzat a szükséges védőfelszereléseket biztosítja, akkor ezeket a felkéréseket javaslom teljesíteni.

A településen élő idős, beteg – különösen egyedül élő emberekről a polgárőr egyesületek a lehetőségeikhez képest gondoskodjanak – segítsék mindennapos életüket, bevásárlással, gyógyszerbeszerzéssel, favágással és egyéb jelentkező igények kielégítésével.
Az iskolai szünettel kapcsolatosan legyenek figyelemmel a csellengő gyermekekre, a felügyelet nélküli iskoláskorú gyermekek védelme érdekében tapasztalataikról értesítsék a tanintézeteket, illetve a szülőket.

Az OPSZ vizsgálja a védőeszközök központi beszerzésének a lehetőségét. Amíg központi beszerzésre nem kerül sor, (gumikesztyűk, maszkok, kézfertőtlenítők stb.) a megyei szövetségek és egyesületek törekedjenek a helyi szükségletek biztosítására. A szerb határ mentén a Határvédelmi Tagozathoz tartozó polgárőr egyesületek részére korlátozott számú védőeszköz ellátásáról az OPSZ gondoskodik. (Csongrád, Bács-Kiskun megyékben.)

A 2020. év I. félévi költségvetési támogatás átutalása a megyei szövetségek részére napokon belül megtörténik. A megyei szövetségeket arra kérem, hogy az egyesületek részére a működéshez szükséges pénzügyi támogatást soron kívül továbbításra kerüljön.
A honlap, amely a COVID-19 vírussal kapcsolatos összes fontosabb tájékoztatást tartalmazza, a koronavirus.gov.hu címen érhető el. Ezen a magyar kormány az összes fontosabb információt közli a koronavírussal kapcsolatban.
Az OPSZ Elnökének 1; 2. és 3. számú körlevele továbbra is hatályban marad.

Tisztelettel kérem a polgárőr vezetőket, polgárőröket, hogy a körlevélben foglalt feladatok és elvárások teljesítésével járuljanak hozzá az emberiséget sújtó járványveszély leküzdéséhez.

Budapest, 2020. március 16.

Tisztelettel:
Dr. Túrós András sk.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás